29 Haziran 2016 Çarşamba

Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar


 • Başvurusu yapılacak markanın logo, amblem, yazı karakteri, etiketi veya ambalaj örneği
 • Vekaletname (firmamız tarafından düzenlenmekte, noter onayı gerektirmemektedir.)
 • Tüzel kişi ise Faaliyet Belgesi ya da Vergi Levhası 
 • Marka tescil belgesi için ödenen başvuru harcı dekontu 
 • Özel kişi ise kimlik fotokopisi 
 • Marka sahibinin adı ve adresi 
 • Tüzel kişilikler için tam ticari ünvanı ve açık adresi 
 • Gerçek kişiler için kimlik fotokopisi 
 • Marka tescil başvurusunda kullanılmak üzere ticari faaliyet belgesi 
 • Marka sahibini imalatçı, tüccar yada hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği dair belge (Ticaret sicili, Sanayi odası, Vergi dairesi, Ticaret odası veya Esnaf sicil kaydı) 
 • Markanın temsil ettiği malların veya hizmetlerin listesi ki bu marka sınıf seçiminde kullanılacaktır 
 • İstek Patent en uygun fiyatlarla yaptığı marka tescil işlemlerinizde, sizden gereken evrakları alır almaz Türk Patent Enstitüsüne müracaatı hemen gerçekleştirerek başvurunuzu işleme koymaktadır.

27 Nisan 2016 Çarşamba

Patent Tescil İşlemi

Buluş sahiplerinin patent tescili ile buluşlarını koruma altına almaları ve belirli bir zaman ile buluşları üzerinde üretim, kullanım hakları, satış ve ürünlerini ithalini gerçekleştirme gibi tekel haklarına sahip olmalarını sağlamaktadır. Buluşlarından doğan tüm hakların buluş sahipleri tarafından kullanılabilmesi ancak patent tescil işlemi ile mümkün olmaktadır.

Patent sistemi, patent sahiplerine tanıdığı tekel hakkı sonucunda elde edilen ekonomik kazançlar kişileri buluş yapmaya teşvik etmektedir. Böylece patent sistemi teknolojik gelişimi, rakipleri ile olan rekabeti, yatırımı, teknoloji transferini teşvik etmekte ve bilginin yayılmasına katkıda bulunmaktadır.