29 Haziran 2016 Çarşamba

Marka Tescili İçin Gerekli Evraklar


 • Başvurusu yapılacak markanın logo, amblem, yazı karakteri, etiketi veya ambalaj örneği
 • Vekaletname (firmamız tarafından düzenlenmekte, noter onayı gerektirmemektedir.)
 • Tüzel kişi ise Faaliyet Belgesi ya da Vergi Levhası 
 • Marka tescil belgesi için ödenen başvuru harcı dekontu 
 • Özel kişi ise kimlik fotokopisi 
 • Marka sahibinin adı ve adresi 
 • Tüzel kişilikler için tam ticari ünvanı ve açık adresi 
 • Gerçek kişiler için kimlik fotokopisi 
 • Marka tescil başvurusunda kullanılmak üzere ticari faaliyet belgesi 
 • Marka sahibini imalatçı, tüccar yada hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği dair belge (Ticaret sicili, Sanayi odası, Vergi dairesi, Ticaret odası veya Esnaf sicil kaydı) 
 • Markanın temsil ettiği malların veya hizmetlerin listesi ki bu marka sınıf seçiminde kullanılacaktır 
 • İstek Patent en uygun fiyatlarla yaptığı marka tescil işlemlerinizde, sizden gereken evrakları alır almaz Türk Patent Enstitüsüne müracaatı hemen gerçekleştirerek başvurunuzu işleme koymaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder